Místní poplatek ze psů

Napsal Správce. Publikováno v Sazebník úhrad

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců!
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Termín „poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška obce Květná, o místním poplatku ze psů.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800 – nutno znát variabilní symbol.
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

Czech point, vidimace, legalizace

Napsal Správce. Publikováno v Sazebník úhrad

Na obecním úřadě v Květné lze vyřídit tyto záležitosti:

czechpoint

 • CZECH POINT – vydávání výpisu z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí – na počkání
 • vidimace – ověření listiny podle originálu
 • legalizace – ověření pravosti podpisu na listině

Poplatky za jednotlivé úkony se vybírají dle zákona č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích:

 • legalizace podpisu – 30 Kč / 1 podpis
 • vidimace listiny – 30 Kč / 1 strana
 • výpis z rejstříku trestů – 100 Kč
 • výpis z rejstříku obchod., živnost., katastr. – 1.str. 100 Kč , další str. za 50 Kč