Prodej chovných kuřic

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 13. srpna 2022 v 15.55 hodin u OÚ nosné kuřice, stáří 14 týdnů, cena 185,- Kč/kus, barva červená a černá.

 Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                    

Výluky Správy železnic s.o. s vlivem na osobní dopravu ČD, a.s. v úseku Svitavy - Polička

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Ve dnech 16. - 30. července 2022 bude nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Svitavy - Polička.

Po dobu konání výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu.
Bližší informace v příloze.

Výluka se koná z důvodu opravy železniční tratě a opravy železničních přejezdů na silnici I / 34.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (53119 VJŘ návrh 3.pdf)53119 VJŘ návrh 3.pdf[ ]150 kB

Osvědčení o úspoře emisí

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Osvědčení o úspoře emisí


V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (dl-9137843133886481800.pdf)dl-9137843133886481800.pdf[ ]1408 kB

Omluva vedení dopravní skupiny BusLine

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Jménem Pardubického kraje se omlouváme cestujícím za problémy ve veřejné dopravě.

 

 Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

telefon: 466 026 663

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.pardubickykraj.cz

 

Upozornění

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Vážení občané, upozorňujeme na telefonáty od makléřských společností, které po vás chtějí okamžitou kontrolu pojistných smluv. Na tyto telefonáty nereagujte, v případě nejasností se obraťe na p.Teplou, tel. 603747785.

Harmonogram mobilního svozu odpadu v obci Květná v roce 2022

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD:       středa 11.5. od 10 hodin

NEBEZPEČNÝ ODPAD:                                středa 12.10. od 10 hodin

 

Stanoviště v obci:

- u areálu technických služeb

- u vlakového nádraží

- na posádce

- na Borové Krčmě

Pokud budete potřebovat pomoc s odvozem odpadu na stanoviště v obci, domluvte se s panem Hasoněm nebo panem Milotou,  tel.: 731 449 284.

Objemný odpad

Do tohoto odpadu patří: podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, starý nábytek, sporáky, el. trouby, bojlery, pneumatiky.

Do tohoto odpadu nepatří: stavební suť!

Nebezpečné odpady

Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, apod.), asfaltové lepenky.

 

Poplatky v roce 2022

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

MÍSTÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Dne 16.12.2021 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.

Pro rok 2022 byla stanovena částka 780,- Kč za osobu a rok.

Dospělá osoba:                                                 780,- Kč

Objekt určený k rekreaci:                                 780,- Kč

Snížené sazby:

Starobní důchodce:                                         684,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce:           516,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:                 456,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:                       420,- Kč  

Od placení poplatku jsou osvobozeni:

 • děti v rodině, která má čtyři a více nezaopatřených dětí
 • osoby, které se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují v zahraničí
 • osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody
 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 • poplatník narozený v příslušném kalendářním roce

Nezaopatřenost u dětí po dovršení 18 let je nutné doložit potvrzením o studiu.

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1340X1)

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V ROCE 2022

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

LEDEN    10.1.       24.1.
ÚNOR 7.2. 21.2.
BŘEZEN 7.3. 21.3.
DUBEN 4.4. 25.4.
KVĚTEN 9.5. 23.5.
ČERVEN 6.6. 20.6.
ČERVENEC 18.7.  
SRPEN 15.8.  
ZÁŘÍ 5.9. 19.9.
ŘÍJEN 3.10. 17.10.
LISTOPAD 7.11. 21.11.
PROSINEC 5.12. 19.12.

!!!Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců !!!

Napsal Nespěšný Jiří dne . Publikováno v Aktuality

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

Sběr použitého kuchyňského oleje

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

V Květné máme nové nádoby na sběr použitého kuchyňského oleje, které se nacházejí u areálu technických služeb, u obecního úřadu a na posádce.

Použitý olej stačí slévat do PET lahve a uzavřenou ji vhodit do nádoby na sběr použitého oleje na stanovištích v naší obci.

Ekologickou likvidaci zajišťuje firma Černohlávek oil.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (infoleták-2.pdf)infoleták-2.pdf[ ]33 kB
Stáhnout tento soubor (PO_leták_obce.pdf)PO_leták_obce.pdf[ ]325 kB