Lesní škola Květná

Napsal Správce. Publikováno v Obec

eu-logo

obec-logo 

Vážení návštěvníci,

zejména pro rodiče s dětmi vznikl v lesíku u nádraží malý naučný okruh o délce cca 300 metrů. Na trase potkáte 6 naučných tabulí s vyobrazením a stručným popisem 12 druhů domácích lesních dřevin našeho kraje. Druhy, u kterých nejčastěji dochází k možnosti záměny, jsou vždy na jedné tabuli vedle sebe. Červeným písmem jsou zvýrazněny typické znaky dřeviny. Podle možností zřizovatele jsou stojany doplněny přírodninami vztahujícími se k popisovaným dřevinám. Všechny uvedené druhy rostou podél stezky, druhy uvedené na konkrétní tabuli pak většinou poblíž, některé jsou vzrostlé, jiné nově vysazené. Typičtí jedinci jsou označeni tabulkami.

 

Kromě dřevin lze zejména na jaře zkoumat i byliny a trávy, pozorovat ptactvo, na podzim sbírat listy a plody. Celoročně je možné přemýšlet o funkcích lesa, vazbách mezi jeho součástmi, sledovat různá stádia vývoje lesa.

Na konci okruhu Vás čeká pravá lesní škola pod bukem, kde si můžete odpočinout a zopakovat čerstvě nabyté znalosti.

lesni-skolaZpevněná část trasy a lesní cesta slouží zároveň jako místní cyklostezka. Přednost mají ale pěší. Z důvodu zachování přirozeného vývoje lesa se prosím pohybujte převážně po vymezené trase.

Tento malý lesní porost byl pro výše uvedené účely prohlášen za „les zvláštního určení“ podle lesního zákona.

Aby se Vám v lese líbilo, respektujte prosím zejména následující omezení (platí pro všechny lesy, které v ČR navštívíte):

Nerušte zbytečně klid a ticho lesa.

Nepoškozujte stromy a keře.

Nevstupujte do oplocených míst nebo míst se zákazem vstupu.

Nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte.

Neznečišťujte les odpadky.

Naučný okruh leží pouhých 100 metrů od nádraží v obci Květná na železniční trati č. 261 Svitavy – Žďárec u Skutče