Czech point, vidimace, legalizace

Napsal Správce. Publikováno v Sazebník úhrad

Na obecním úřadě v Květné lze vyřídit tyto záležitosti:

czechpoint

  • CZECH POINT – vydávání výpisu z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí – na počkání
  • vidimace – ověření listiny podle originálu
  • legalizace – ověření pravosti podpisu na listině

Poplatky za jednotlivé úkony se vybírají dle zákona č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích:

  • legalizace podpisu – 30 Kč / 1 podpis
  • vidimace listiny – 30 Kč / 1 strana
  • výpis z rejstříku trestů – 100 Kč
  • výpis z rejstříku obchod., živnost., katastr. – 1.str. 100 Kč , další str. za 50 Kč