1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Vítejte na stránkách obce Květná

Vítejte na stránkách obce Květná, která je má katastrální plochu 898,14 ha, obyvatel 420. Osada Květná má 120 čísel.

Vzdělání obyvatel: je většinou středoškolský nebo alespoň vyučen nějakému řemeslu, málokdy se objeví někdo se základním vzděláním. V posledních letech dorůstá generace, která studuje na vysokých školách humanitního i technického zaměření.

Společenský život: sbor dobrovolných hasičů, myslivecký sbor

Pracovní příležitost: zemědělství, obchod, zaměstnanci vojenského útvaru a práce v okolních městech Polička a Svitavy. Po roce 2000 vznikly v obci Technické služby obce Květná a Dům na půl cesty, které nabídly nová pracovní místa v počtu cca 30 lidí.

Příprava strategického plánu obce Květná

Vážení spoluobčané,

jak jsem Vás již informoval v našem zpravodaji, zahájili jsme přípravu

Strategického plánu rozvoje obce Květná (SPRO Květná).

Důležitou součástí příprav je i tento dotazník. Dotazník je určen pro občany s trvalým pobytem v obci Květná (ve věku 15 a více let).

Tímto si Vás dovoluji požádat o jeho vyplnění a odevzdání do pondělí 19. 4.

na obecním úřadě, do schránky u obecního úřadu, do obchůdku Květná, nebo do označených schránek v domě čp. 165 a 166.

Předem Vám děkuji za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

S pozdravem

Ing. Petr Škvařil, starosta

P.S.: Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že tento dotazník nesouvisí s probíhajícím sčítáním lidu.

 

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kvetna_dotaznik.pdf)Kvetna_dotaznik.pdf[ ]209 kB