1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Adventní koncert Žen zpěvných

Adventní koncert Žen zpěvných  18. 12. v 18:00 v kostele sv. Vavřince v Květné.

Chcete se dobře naladit na Vánoce? Najít si v sobě kousek klidu uprostřed nákupního a úklidového běsnění? 

Připomeneme si, že se vlastně nechystáme na veliký úklid, ale na velikou událost, která přichází se Slunovratem – narození Ježíše Krista. Vybíráme písně dávné i novější, vznešené i lidové, pro společnou veselost i hluboké usebrání, oslavující Matku boží, novorozeného Krále, zaobírající se jesličkami a plenkami, jásající s pastýři a zvířátky. Vybíráme koledy z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny, přidáme i nějaký ten gospel a duchovní píseň z Taizé.

Přijďte se společně s námi potěšit několikerým vyprávěním příběhu, který, ač se odehrává v nejtemnější části roku, nás vždycky rozehřeje radostnou nadějí na nové světlo!

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kvetna_20231129_130253.pdf)Kvetna_20231129_130253.pdf[ ]1421 kB

Adventní Praha

Obec Květná pořádá v sobotu 16.12. adventní zájezd do Prahy.

Z Květné bude odjezd v 7 hodin.

V Praze budete mít celý den na prohlídku města, nákupy, navštívení adventních trhů a kulturních akcí.

Doprava je 200 Kč dospělý a 100 Kč za nezaopatřené dítě.   Tuto částku vybíráme na obecním úřadě a je třeba ji zaplatit do 14.prosince.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (zájezd do Prahy.pdf)zájezd do Prahy.pdf[ ]247 kB

Poplatky v roce 2023

MÍSTNÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Dne 19.12.2022 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.

Pro rok 2023 byla stanovena částka 888,- Kč za osobu a rok.

 

Dospělá osoba:                                                888,- Kč

Objekt určený k rekreaci:                                 888,- Kč

 

Snížené sazby:

Starobní důchodce:                                       792,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce:              624,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:                   564,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:                         528,- Kč   

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:           osvobozeno

 

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1345X1 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

  • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
  • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
  • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
  • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
  • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
  • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů. 

--------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)