1 | 2 | 3 | 4 | 5

Informace pro občany

Vážení občabné,

zveřejňujeme usneseni vlády kde byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám. Každý občan je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Povinné nošení ochranných roušek

Vážení spoluobčané, vyzýváme Vás, abyste dodržovali všechna opatření vydaná Vládou České republiky. Od dnešního dne od 18,00 hod. hejtman Pardubického kraje nařídil povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti. Důsledně si proto zakrývejte ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Toto pravidlo, včetně minimálního dvoumetrového odstupu mezi sebou při čekání u obchodů, lékáren apod. dodržujte.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Opatření hejtmana 3_2020.pdf)Opatření hejtmana 3_2020.pdf[ ]95 kB