Seznam nabízených prací a výpůjček

Publikováno v Technické služby obce Květná

Druh Cena s DPH
fekál - důchodcům 908,-
fekál - ostatní 1047,-
práce s UNC 1 hod. 500,-
práce s podkopem 1 hod. 500,-
práce traktorem 1 hod. 500,-
práce s vlečkou 1 hod. 500,-
zapůjčení osobního auta 100,- + PHM
práce s bagrem 1 hod. 665,- (+ dovoz na místo 363,-)