Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Napsal Marie Rubínová. Publikováno v Úřední deska

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.
Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce, a to po celou dobu až do obdržení dalšího aktualizovaného seznamu
nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným
vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/,v třídění podleÚzemních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude nadále pravidelně pololetně aktualizován.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (pdf497.pdf)pdf497.pdf[ ]28 kB