Císař Josef II. v Květné

Návštěva Květné císařem je pro tuto vesnici zajisté jednou z nejdůležitější okamžiků v celé její historii. V té době byl starostou obce Franz Lorenzl. Květná tehdy patřila pod Litomyšl, ve které panovali baron Waldstein a Hartenberg. Ti chtěli, aby rychta sloužila jako robota. Proti tomu se však bránili Ferdinand Peschka z Opatova, Wenzel Sedlitzky z Koclířova, Johann Forberger z Čisté, Franz Spoler za Stašova a Franz Wala z Květné. Námitka proti robotě vyvolala proces, který trval 12 let. Jádrem celku a hlavním vůdcem byl Franz Wala, což byl velmi chytrý a energický člověk a jako jediný ze vsi uměl psát.

Byl pronásledován litomyšlskými pány a obzvláště oberamtmannem Swobodou, který nechal Walu zavřít do vězení, kde byl mučen. Wala byl však člověk, kterýž se nedal tak snadno zlomit. Požádal o audienci u císaře Josefa II.. V době procesu roku 1775 vyhořela Litomyšl a Franz Wala byl obviněn ze žhářství. Přestože mu nemohli nic dokázat, protože on byl v té době ve Vídni, uvrhli ho do vězení v Chrudimi kde ho duševně i fyzicky týrali. Potom ho zničeného a nemocného pustili domů. Dne 16. září 1776 přesně v 10 hodin večer přijel z Litomyšle do Květné kočár, ve kterém byli dva muži – císař Josef II. a jeho průvodce generál Lascy. Císař si nechal zavolat rychtáře Walu. Wala byl tak těžce nemocný, že nemohl ani chodit a tak ho k císaři donesli vesničané i s postelí. Císař s Walou dlouhou dobu rozmlouval a potom mu dal slib, požadavky o robotu budou zrušeny. Po rozloučení s vesničany odjel Josef II. do Svitav.

Nyní bych se chtěla zmínit také o Leopoldu Walovi. Leopold Wala se narodil v Květné v čísle popisném 31. Dne 4. září 2002 se za námi naposledy přijel podívat. Je to vzdálený příbuzný Franze Wali. Protože se mu tady velice líbilo zanechal nám v kronice vzkaz psaný německy a já jsem vám ho přeložila. Jako dřívější obyvatel Blumenau (Květné) jsem se 4. září 2002 naposledy setkal se starostou Petrem Škvařilem a nynějšími obyvateli. Tento večer tu padly otázky o květné a předválečných časech. Bylo to zajímavé a milé. Ale proč se takováto schůzka neuskutečnila už dříve? Leopold Wala se s námi rozloučil a protože už je starý tak přijel naposledy.