Informace pro občany

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Vážení občabné,

zveřejňujeme usneseni vlády kde byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám. Každý občan je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.